Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu určenou kupujícím. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen řádně vyplnit objednávku a správně uvést všechny potřebné údaje. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnou a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Cena

Všechny ceny uvedené v katalogu u zboží jsou konečné. (s DPH) Za platnou cenu se považuje cena uvedená v katalogu v den odeslání objednávky

Nabytí vlastnického práva

Vlastnického a uživatelského práva nabývá vlastník jakmile je mu zboží předáno. Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat jeho stav, množství a opřípadě sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě poškození zboží postupuje zákazník dle podmínek uvedených v reklamačním řádu.

Odstoupení od smlouvy

• Kupující má právo (dle občanského zákoníku ) odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.

• Kupující je pak povinen zaslat nebo předat prodejci ( bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy ) zboží, které od něho obdržel. Prodávající je poté povinen, bez zbytečných odkladů ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne kdy spotřebitel zboží předal či prokázal, že zboží odeslal, vrátit kupujícímu všechny finanční prostředky jím do obchodu vložené včetně nákladů na přepravu zboží. Nabízí-li prodávavající více způsobů přepravy zboží, je povinen vrátit spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, či jeho poměrnou část. • Zboží nesmí nést znaky užívání.

• Náklady na přepravu zboží zpět k prodejci hradí spotřebitel.

Vrácení reklamovaného zboží

Zboží lze zaslat dodavateli na vlastní náklady dopravní službou, nebo ho předat v jakékoli pobočce dodavatele k reklamaci. Reklamační podmínky jsou uvedeny v reklamačním řádu.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím. Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
 2. V případě udání emailové adresy zákazníkem si provozovatel internetového obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

Dodací podmínky

Dodací podmínky + způsob dodání

Za dodání zboží se považuje osobní převzetí zboží kupujícím na některé z poboček provozovatele, nebo na dobírku. Vlastnické právo ke zboží vzniká převzetím zboží po jeho zaplacení.

V případě, že je objednané zboží skladem, expedujeme objednávky v průběhu 2–4 pracovních dní ode dne potvrzení Vaší objednávky.

Při poslání zboží na dobírku Vám bude zboží doručeno spediční službou na uvedenou adresu v objednávce.

 • V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO NEJASNOSTÍ NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 777 281 339.

Poštovné a balné vč. DPH 21%

Platí pro dodání zboží v rámci ČR.

PŘI OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ V HODNOTĚ 6000,– Kč vč. DPH 21% JE DOPRAVA ZCELA ZDARMA! ( platí pro ČR ) PLATBA V HOTOVOSTI, OSOBNÍ ODBĚR V NĚKTERÉ Z NAŠICH POBOČEK DOPRAVA ZDARMA!

 • Zásilka do 30kg v délce do 2m … 120.-Kč
 • Zásilka do 30kg v délce 2m....... 199.-Kč
 • Zásilka nad 30kg v délce nad 2m…380.-Kč
 • Paletová přeprava do 400kg........ 828.-Kč

V případě, že zásilka přesáhne danou hmotnost a v případě nutnosti přepravy zboží na paletě Vás budeme telefonicky kontaktovat. PALETY JSOU VRATNÉ!

.............­.............­......

 • CENY DOPRAVY DO ZAHRANIČÍ – SLOVENSKO – SE ŘÍDÍ PLATNÝMI TARIFY SMLUVNÍ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI.KONEČNÁ CENA ZA DOPRAVU BUDE UPŘESNĚNA PO SCHVÁLENÍ OBJEDNÁVKY.
 • V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO NEJASNOSTÍ NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 777 281 339.

Reklamace

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu – království koupelen.cz, nebo na některé z poboček provozovatele.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listě.

Právo kupujícího na reklamaci, místo uplatnění reklamace

 • Pokud kupující zjistí závadu na obalovém materiálu, nebo rozdíl mezi nafakturovaným a skutečně dodaným zbožím, je povinen sepsat s pracovníkem dodávkové služby, popřípadě s prodávajícím kupuje-li zboží na pobočce prodávajícího – protokol o nesrovnalos­tech.V případě dodávkové služby může odmítnout převzetí zásilky.
 • Pokud zákazník až po převzetí zásilky zjistí, že zboží je poškozené, pro přijetí reklamace je třeba to ohlásit do 3 pracovních dnů od doručení zboží, jinak na to nemusí být brán zřetel.
 • V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu. Pro e-shopy a většinu obchodníků bude řešit ČOI www.coi.cz

Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen reklamovat řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas /v reklamační-záruční době/ nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

Odpovědnost prodávajícího

Reklamuje-li kupující zboží na některé z poboček provozovatele, nebo přímo u provozovatele, je povinen k tomu zodpovědný pracovník reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, může dohodnout s kupujícím lhůtu jinou. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím u prodávajícího, nedohodne-li s kupujícím písemně lhůtu delší. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena se podává zákazníkovi v místě, kde zboží reklamoval není-li písemně dohodnuto jinak. Odpovědný pracovník provozovatele je povinen vydat kupujícímu, který reklamuje, na jeho požádání potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, popřípadě potvrzení o provedení opravy (odstranění vady zboží) a o době trvání opravy.